70 års jubileum!

Kampen Janitsjarorkester spilte 1. mai ved NKPs minnesmerke på Nordre Gravlund som de har gjort hvert år siden 1946. Dette markerer et historisk 70 års jubileum!

Tale for dagen ved Adrian Larsen Steinbø, leder for ungkommunistene i Norge og appell ved Jakob Thonander Glans leder UngKom Oslo og Akershus. Diktopplesning ved Tanja Bjarkøy.